aboutus

สายการผลิต

 

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

 

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 3

 

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 4

 

OEM/ODM

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

วิจัยและพัฒนา

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

Shanxi Guangyu Led Lighting Co.,Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 2

 

ติดต่อกับพวกเรา
ผู้ติดต่อ : Hurace Huang
โทร : 86-21-60453339
แฟกซ์ : 86-21-60453337
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)